ŠU turi tris bendrabučius, kurie yra netoli Universiteto I rūmų, P. Višinskio ir Dubijos gatvėse.

Apgyvendinimą, valdymo bei gyvenimo taisykles nustato ŠU bendrabučio nuostatai. Bendrabučiai skirti apgyvendinti studentams, Kvalifikacijos instituto klausytojams ir stojantiesiems į ŠU stojamųjų egzaminų metu.

Bendrabutį valdo bendrabučio komendantas ir bendrabučio taryba, kurie rūpinasi bendrabučio tvarka ir švara, materialinių vertybių apsauga, kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi. Studentų reikalų tarnyba padeda bendrabučių taryboms organizuoti įvairius renginius, Ūkio tarnybos darbininkai remontuoja bendrabučius.Bendrabučiai priklauso Universitetui ir išlaikomi iš biudžeto lėšų bei mokesčio už bendrabutį. Mokestį už bendrabutį sudaro vietos nuomos mokestis ir mokestis už komunalines paslaugas. Mokesčius ir mokėjimo tvarką tvirtina rektoratas.

II bendrabutis
P. Višinskio g. 15 a  (8-41) 393 024

Šiame bendrabutyje įsikūrusios studentų reikalų tarnyba (SRT) ir Šiaulių universiteto studentų atstovybė (ŠUSA).

Dažniausiai užduodami klausimai

Kokie yra Šiaulių universiteto bendrabučiai?

2  bendrabutis   (P. Višinskio g. 15a) yra naujo planavimo. Čia du kambariai sujungti į vieną bloką, turintį atskirą  tualetą ir prausyklą.  Šis bendrabutis yra pritaikytas gyventi neįgaliesiems.

Ar galima pasirinkti, su kuo gyventi bendrabutyje?

Galima. Rašydamas prašymą, pažymėk norinčio kartu gyventi studento vardą, pavardę ir fakultetą, kuriame ketina studijuoti.

Ar yra šeimyninis bendrabutis?

Nėra, bet norintys gyventi bendrabutyje kartu studentai ar sutuoktiniai pateikia prašymą stodami į Šiaulių universitetą su reikalingais dokumentais arba kiekvienais metais iki birželio 1 dienos.

Kas tvarko bendrabučio kambarius?

Bendrabučių, kuriuose yra blokų sistema, kambarius, tualetą ir prausyklą tvarko patys studentai, o bendro naudojimo patalpas – etatinės bendrabučio darbuotojos.

Koks mokestis už bendrabutį?

Gyventojų skaičius kambaryje Vietų skaičius kambaryje Mokestis už mėnesį 1 gyventojui eurais
4 3* 31
3 3 37
2 3 54
1 3 73
2 2 42
1 2 61
1 1* 42

* – kambariai be patogumų (bendro naudojimo tualetai ir prausyklos)

Ar galima susimažinti mokesti už bendrabutį?

Taip, lengvatos suteikiamos negalę turintiems studentams.