Apgyvendinimą, valdymo bei gyvenimo taisykles nustato ŠU bendrabučio nuostatai. Bendrabučiai skirti apgyvendinti studentams, Kvalifikacijos instituto klausytojams ir stojantiesiems į ŠU stojamųjų egzaminų metu.

Bendrabutį valdo bendrabučio komendantas ir bendrabučio taryba, kurie rūpinasi bendrabučio tvarka ir švara, materialinių vertybių apsauga, kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi. Studentų reikalų tarnyba padeda bendrabučių taryboms organizuoti įvairius renginius, Ūkio tarnybos darbininkai remontuoja bendrabučius. Bendrabučiai priklauso Universitetui ir išlaikomi iš biudžeto lėšų bei mokesčio už bendrabutį. Mokestį už bendrabutį sudaro vietos nuomos mokestis ir mokestis už komunalines paslaugas. Mokesčius ir mokėjimo tvarką tvirtina rektoratas.

IV bendrabutis
Dubijos g. 1 b  (8-41) 393 028

IV bendrabutyje yra skalbykla.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kokie yra Šiaulių universiteto bendrabučiai?

4  bendrabutis (Dubijos g. 1b) yra naujo planavimo. Čia du kambariai sujungti į vieną bloką, turintį atskirą tualetą ir prausyklą. Šiame bendrabutyje taip pat apgyvendinami Erasmus studentai iš kitų šalių.

Ar galima pasirinkti, su kuo gyventi bendrabutyje?

Galima. Rašydamas  prašymą, pažymėk norinčio kartu gyventi studento vardą, pavardę ir katedrą, kurioje ketina studijuoti.

Ar yra šeimyninis bendrabutis?

Nėra, bet norintys gyventi bendrabutyje kartu studentai ar sutuoktiniai pateikia prašymą stodami į Šiaulių universitetą su reikalingais dokumentais arba kiekvienais metais iki birželio 1 dienos.

Kas tvarko bendrabučio kambarius?

Bendrabučių, kuriuose yra blokų sistema, kambarius, tualetą ir prausyklą tvarko patys studentai, o bendro naudojimo patalpas – etatinės bendrabučio darbuotojos.

Koks mokestis už bendrabutį?

Gyventojų skaičius kambaryje Vietų skaičius kambaryje Mokestis už mėnesį 1 gyventojui eurais
4 3* 31
3 3 37
2 3 65
1 3 88
2 2 42
1 2 73
1 1* 42

* – kambariai be patogumų (bendro naudojimo tualetai ir prausyklos)

Ar galima susimažinti mokesti už bendrabutį?

Taip, lengvatos suteikiamos negalę turintiems studentams. Taip pat mokestis už bendrabutį sumažinamas praktikos metu (dėl kainos sumažinimo kreiptis į bendrabučio komendantę).