Šiaulių universiteto studentų atstovybės Akademinių ir socialinių reikalų komitetą sudaro ŠUSA akademinių ir socialinių reikalų koordinatorius bei komiteto noriai.  Pagrindinis komiteto tikslas – tiesiogiai atstovauti ŠU studentams.

Akademinių ir socialinių reikalų komitetas glaudžiai bendradarbiauja su universiteto ir fakultetų administracija. Šis komitetas stengiasi, kad kiekvienas Šiaulių universiteto studentas būtų patenkintas studijų kokybe, dėstytojų darbu ir egzaminų tvarka. Taip pat akademinių ir socialinių reikalų komitetas gali padėti iškilus nesklandumų dėl bendrabučių, stipendijų skyrimo tvarkos ir kitais klausimais.

Pagrindinės Akademinių ir socialinių reikalų komiteto funkcijos:

1. studentų konsultavimas įvairiais akademiniais ir socialiniais klausimais;

2. studentų skundų ir ginčų nagrinėjimas ir sprendimas;

3. dokumentų ir siūlymų socialiniais ir akademiniais klausimais teikimas ir rengimas universiteto lygmeniu;

4. studentų socialinės ir akademinės srities gerinimas.

5. puikios socialinės studentų aplinkos užtikrinimas. (bendrabučiai, maitinimo vietos ir t.t.);

6. rūpintis kokybišku stipendijų, pašalpų paskirstymu (išsakant studentų nuomonę);

7. atstovauti ŠU studentus ŠU administracijai bei įvairiuose ŠU lygmenyse.

Tavęs netenkina studijų kokybė, dėstytojų kompetencija?

Atsibodo stebėti aplink nusirašinėjančius draugus?

Nenumanai kada ir kaip gali rašyti apeliaciją?

O gal nežinai savo teisių ir pareigų?

Galbūt turi dar kokių klausimų susijusių su studijomis? – tuomet NETYLĖK!

Rašyk el. paštu: academic@susa.lt ir mes tau padėsim! Nelik abejingas, nes tu turi teisę į geresnę studijų kokybę!