Balsuokite “Metų studentas 2016” rinkimuose!

Gru 01, 2016

Gruodžio 20 d. vyks tradiciniu tapęs „Nominacijų vakaras“, kurio metu paminimi ir apdovanojami daugiausiai per metus nuveikę, labiausiai pasižymėję Šiaulių universiteto asmenys: dėstytojai, darbuotojai, studentai. Viena iš nominacijų yra Metų studentas, kuriuo taps vienas iš kandidatų!

Balsuokite už geriausią studentą, pasirinkdami vieną iš kandidatų. Pagal Jūsų atsakymus bus įvertinamas vienas iš kriterijų – kaip kandidatas yra palankiai vertinamas studentų. Vėliau komisija atsižvelgs į šiuos rezultatus ir kitus tris kriterijus: ką yra studentas pasiekęs studijų srityje; kaip aktyviai dalyvauja ŠU renginiuose ir kitose organizuojamose veiklose; kaip savo pasiekimais garsina ir skleidžia ŠU vardą Lietuvoje ir pasaulyje.

Kandidatai:

Karolina Maknavičiūtė 

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

Ištęstinių studijų viešojo administravimo programa I kursas

Palankiai vertinama kitų studentų.

 

Urtė Kavaliauskaitė

Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultetas

Muzikos studijų programa, IV kursas

Pasiekimai:

“Gerai mokausi, vedu dauguma Šiaulių universiteto renginių: Rugsėjo 1-osios šventės, Diplomų įteikimo šventė, konferencijos, apdovanojimai, jaunimo meno festivaliai „Studentiškas pavasaris“, koncertas skirtas Šiaulių universiteto ir Nebraskos universiteto Omahoje bendradarbiavimo 20 – mečiui paminėti bei daug kitų renginių. Dalyvauju Muzikos pedagogikos katedros mišraus choro „Studium“ veikloje (dainuoju ir vedu koncertines programas), taip pat ŠU liaudiškos muzikos ansamblyje „Saulė“ (dainuoju ir vedu koncertines programas). Platinu savo ir viso universiteto studijų programas (važinėju po mokyklas su rinkodaros komanda, taip pat dalyvavau tris dienas parodoje Litexpo „Studijos“ 2016). 2016. 03. 16-19 dienomis atstovavau Šiaulių unversitetą Vilniuje 24-ojoje tarptautinės muzikinio ugdymo asociacijos EAS (European Association for Music in Schools) rengiamoje konferencijoje, kurios metu vyko studentų forumas (plačiau čia). Šio stuentų forumo metu ŠU vyko metų perspektyvų apdovanojimai, kuriuose gavau „Metų menininkės“ nominaciją, dėl to negalėjau jos atsiimti (na kaip aš sakau, metų menininkui sunku suderinti du renginius tuo pačiu metu skirtingose Lietuvos pusėse). Taip pat šiais mokslo metais lapkričio 18–20 dienomis Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykloje buvo surengta tarptautinė metodinė–praktinė konferencija „Inovacijos ir kūrybiškumas chorinio meno kolektyvuose. „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos muzikinio ugdymo patirtis“. Konferencijos metu pirmą kartą Šiauliuose vyko meistriškumo pamokos. Ten dalyvavau ir aš. Meistriškumo pamokas man vedė Poz­na­nės (Len­ki­ja) ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ro vadovas profesorius Ja­ce­k Sykuls­ki (plačiau čia).

Su mišriu choru „Studium“ rugsėjo mėnesį buvome Rusijoje „Sankt Peterburge“. Ten dalyvavome tarptautiniame projekte ir koncertavome vienoje geriausių pasaulyje koncertinių salių Marinskyj teatre (plačiau čia).

Praeitų metų rugsėjo mėn. su ŠU liaudiškos muzikos ansambliu „Saule“ keliavome į JAV. Ten surengėme apie 10 koncertų (visuose dainavau, taip pat vedžiau koncertinę programą anglų ir lietuvių kalbomis.”

 

Rūta Irkinaitė

Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultetas

Specialioji pedagogika (specializacija logopedija), III kursas.

Pasiekimai:

“2014 – 2016 m. veikla

Nuo 2014m. gruodžio iki 2016m. pradžios buvau socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto (dabar – Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultetas) studentų atstovybės pirmininkė. Organizavome įvairią veiklą, šventes studentams:

 1. AIDS diena (fakultete dalinami lankstinukai, kas yra AIDS, plakatas)
 2. Paskutinis skambutis ketvirtakursiams (suorganizuotas renginys “Cirko” tema.)
 3. Kovo 11 d. (nešėme Lietuvos vėliavą, vėliau pagamintas Lietuvos vėliavas dalinome vaikams Šiauliuose ir kt.)
 4. Dalyvavau ŠUSA organizuojamuose pirmininkų mokymuose. Kėliau savo kompetencijas geriau atstovauti studentus.
 5. 2015 m. Prisidėjau prie rugsėjo pirmosios šventės.
 6. 2015 m. Mokytojų dienos paminėjimas fakultete (dovanos katedroms, dekanatui)
 7. 2015 m. spalio 8d. organizavau naujų narių priėmimą į socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto (dabar – Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultetas)
 8. kovo 28 d. kartu su ŠUSA biuru važiavome į LSS (Lietuvos studentų sąjunga) konferenciją, kurioje buvau deleguota savo noru.
 9. 2016 m. pavasario semestras (Erasmus+ Italijoje), kuriame pristatinėjome Šiaulių universitetą, darėme prezentaciją apie specialųjį ugdymą Lietuvoje, apie Šiaulių specialiuosius ugdymo centrus, mokyklas.
 10. 2016 m. ruduo iki šiol esu ŠUSA biure. Pareigos: ŠUSA biuro administratorė. Tvarkau dokumentus, prisidedu prie organizuojamų ŠUSA renginių.
 11. Padėjau organizuoti ŽALIAS’16 mokymus pirmakursiams, klausiau lektorių paskaitų, kėliau savo kompetencijas.
 12. 2016 m. lapkričio 28d. dalyvavau akcijoje “Šviesios ir saugios perėjos 2016”. Kartu su policijos pareigūnu dalinome atšvaitus.
 13. Esu ŠU Senato narė nuo 2016.11.29 (studijų komisija)
 14. Padėjau organizuoti UMSGF SA vidinius mokymus.
 15. Prisidėjau prie ŠUSA pyragų dienos.
 16. Kartu su UMSGF SA organizavome pedagogų dieną šiais metais.”

 

Evelina Juršytė

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menu fakultetas

Finansų valdymas, III kursas

Pasiekimai:

“Šiuo metu esu SHMMF SA pirmininkė nuo 2016.02.17 iki tol buvau Socialinių mokslų fakulteto pirmininkė, fakulteto tarybos narė, stipendijų skirstymo ir rotacijos komisijos narė, taip pat Šiaulių universiteto Senato narė (nuo 2015 m. gruodžio 16 d.). Aktyviai įsijungiau į fakulteto ir universiteto veiklą jau nuo pirmų studijų dienų. Aktyvi tiek akademinėje, tiek neakademinėje veikloje. Yra tekę dalyvauti ir svarstant apeliaciją dėl bakalauro baigiamojo darbo.

Esu savo akademinės grupės seniūnė. Dalyvauju konferencijose, kuriuose gilinu savo supratimą apie studijuojamus dalykus.

Tris metus iš eilės spalio pabaigoje sėkmingai suorganizuotas “Halloween night” renginys, pritraukiantis gausybę žmonių, 2015 metais buvo sėkmingiausiais ir Šiaulių universitetas su šiuo renginiu pasirodė per TV3. Taip pat tradiciškai kasmet, pavasarį dalyvauju ŠU botanikos sodo renginyje “Odė pavasario džiaugsmui”, kuriame visiems dalyviams rengiame linksmas užduotis bei pučiame didelius muilo burbulus. Savanoriavau jaunųjų mokslininkų konferencijoje 2016 m. balandžio 14 d. Buvusiame Socialinių mokslų fakultete sėkmingai suorganizuotos dvejos stalo teniso varžybos Dekano taurei laimėti. 2015 metais suorganizuota Verslo diena, kurios metu moksleiviai ir studentai kūrė reklamas apie atsitiktinį daiktą. Kasmet dalyvauju dienoje su studentu bei karjeros dienose. Šiemet teko net sudalyvauti “Karjeros ir kontaktų klubo” spaudos konferencijoje. Kai tik gaunu pasiūlymą, vykstu į mokyklas pristatyti studijų, rengiame viktorinas, vieną kart pristatėme mitus ir juos paneigėme. 2016 m. vasario mėnesį dalyvavau Litexpo studijų mugėje, kurios metu pristatėme Šiaulių universitetą, studijų programas bei kitas dominančias veiklas. Esu Studentų klubo narė nuo pirmo kurso. Dalyvauju Universiteto eisenose bei kituose renginiuose ir konferencijose.

Be to ką veikiu Šiaulių Universitete taip pat esu aktyvi ir už jo ribų. Jau daug metų esu skautė, priklausau Žemaitijos skautų organizacijoje, kurioje bandome įjungti ir universiteto studentus. 2016 m. kovo 20 d. puikiai suorganizuotos orientacinės varžybos po Salduvės – Talkšos mišką Žemės dienos proga, kartu su Šiaulių miesto savivaldybe. 2016 m. rugpjūčio 25-27 dieną savanoriavau Šiaulių naktyse, o 27 dieną net buvau renginio vedėja pagrindinėje scenoje. Priklausau ŠNVOK (Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija) tarybai.

Visuomet geranoriška ir pasiruošusi pagelbėti jei kas kreipiasi. Jei galimybės leidžia stengiuosi iš studijų bei po paskaitinės veiklos pasiimti viską ką galiu geriausio.”

 

Balsuoti galite čia.

Balsavimas baigiamas gruodžio 7 d. Tada vyks specialus komisijos susirinkimas, kurio metu bus apsvarstomi kandidatai ir iš jų visų išrenkamas labiausiai nusipelnęs – Metų studentas.