esn_su_transparent

Šiaulių universiteto studentų atstovybės Tarptautinių ryšių komiteto pirminikas Algirdas Tamoševičius 2009 m. gegužės 7 – 11 dienomis vyko į ESN oficialųjį susitikimą Portugalijoje (Porto mieste). Ten jis pristatė Šiaulių Universiteto studentų veiklą ir visą Lietuvą. Oficialiai Šiaulių Universitetas buvo priimtas į ESN veiklą būtent tomis dienomis.

ESN (Erasmus Student Network) yra viena iš didžiausių tarpdisciplininė studentų asociacija Europoje, įkurta 1989 metais. Asociacijos tikslas – palaikyti ir tobulinti studentų mainus, suteikti tarpkultūrinę patirtį, kurti mobilesnę bei lankstesnę studijų aplinką. Šis tinklas prezentuojamas 454 aukštosiose mokyklose iš 37 šalių. Šis tinklas nuolat plečiasi ir vystosi. ESN narių veikla paremta savanorystės principais.

Vietiniai ESN tinklai (Local Sections) yra viso ESN tinklo esmė, paprastai sudaryti iš išrinktos valdybos ir narių (mentorių/ESN‘erių). Vietiniai tinklai susitinka Nacionalinėje platformoje (National Platform) keturis kartus per metus. Susitikime aptariami įvairūs nacionaliniai bei tarptautiniai klausimai, rengiami mokymai, stiprinamas tinklas bei glaudesni tarpusavio bendradarbiavimas. Kas metus renkama nauja Nacionalinė valdyba bei nacionalinės pozicijos.

Tarptautinis lygis susideda iš Tarptautinės Valdybos (International Board) ir Nacionalinių atstovų tarybos (Council of National Representatives), kurių pagrindinis tikslas reprezentuoti savo sekcijas tarptautiniame lygmenyje, kontroliuoti Tarptautinę valdybą, dalyvauti statutiniuose suvažiavimuose. Tarptautinė valdyba yra vykdomoji įstaiga, o Nacionalinių atstovų taryba, po kasmetinio bendrojo susitikimo (Annual General Meeting) yra antroji įstatyminė institucija.

ESN palaiko studentų mainus prieš, eigoje ir po jų mainų. Besirūpindama studentais visą jų studijavimo užsienio šalyje laikotarpiu, ESN asociacija suteikia galimybę lengviau ir įdomiau praleisti Jų mainų programos laikotarpį.