Kvietimas teikti AKADEMINĖS BENDRUOMENĖS kandidatūras tarybos nario vietoms užimti

Bir 05, 2019

Šiaulių universiteto studentų atstovybė kviečia kandidatuoti į Universiteto tarybos nario vietą ir atstovauti studentų interesams viename svarbiausių Universiteto valdymo organų

2019 m. birželio mėnesį ŠU bendruomenė ir Senato nariai rinks Tarybos narius iš universiteto bendruomenės narių bei kandidatų, nepriklausančių  bendruomenei. Vadovaujantis LR Mokslo ir studijų įstatymu, Šiaulių universiteto Tarybą sudaro 11 narių: penki universiteto bendruomenės atstovai, vienas studentų deleguotas atstovas, vienas universiteto alumnų atstovas ir keturi universitete nedirbantys asmenys.

Kandidatus registruoja Šiaulių universiteto studentų atstovybės biuro administratorius, gavęs raštišką jų užpildytą anketą. Anketą reikia pateikti ŠUSA biure iki Birželio 18 d., adresu  Dubijos g. 1B, Šiauliai arba atsiųsti registruotu laišku. Pasibaigus registracijai, bendras kandidatų į Tarybą sąrašas pateikiamas Aukštojo mokslo tarybai įvertinti. Aukštojo mokslo taryboje neigiamą vertinimą gavę kandidatai tolesnėse rinkimų procedūrose nedalyvauja. Į šios kvotos vieną vietą kandidatuojantys nariai renkami Universiteto studentų atstovybės Darbo reglamente nustatyta tvarka – atstovybės Tarybos posėdžio metu.


Šiaulių universiteto statutas


Šiaulių universiteto tarybos sudarymo reglamentas


ŠUSA Darbo reglamentas 2014-02


KANDIDATO Į ŠIAULIŲ UNIVERSITETO TARYBĄ ANKETA. Šiaulių universiteto studentų atstovybės