Metų studento rinkimai

Lap 21, 2016

Gruodžio 20 d. vyks tradiciniu tapęs Šiaulių universiteto „Nominacijų vakaras“, kurio metu paminimi ir apdovanojami daugiausiai per metus nuveikę, labiausiai pasižymėję Universiteto bendruomenės nariai: dėstytojai, darbuotojai, studentai. Viena iš nominacijų yra „Metų studentas“, kuriuo tapti gali ir TU!

Savo kandidatūrą galima siūlyti pačiam arba tai padaryti gali kitas asmuo. Svarbiausia, kad kandidatuojantis arba siūlomas asmuo atitiktų bent vieną iš žemiau išvardintų kriterijų:

  1. Gerai ir labai gerai mokosi;
  2. Aktyviai dalyvauja Šiaulių universiteto gyvenime;
  3. Savo pasiekimais garsina Šiaulių universitetą Lietuvoje, pasaulyje;
  4. Palankiai vertinamas kitų studentų.

Kandidatūras galima teikti el. paštu info@susa.lt iki lapkričio 30 d. Nuo gruodžio 1 d. kandidatai bus paskelbti viešai ir už juos bus balsuojama – tai parodys kriterijaus „palankiai vertinamas kitų studentų“ rodiklį.

Kandidatūros forma:

  • Studento vardas, pavardė:
  • Fakultetas:
  • Studijų programa, kursas:
  • Studento pasiekimai*:

* Išvardinti, ką studentas yra pasiekęs studijų srityje; kaip aktyviai dalyvauja ŠU renginiuose ir kitose organizuojamose veiklose; kaip savo pasiekimais garsina ir skleidžia ŠU vardą Lietuvoje ir pasaulyje.