Visi studentai, studijuojantys aukštosiose mokyklose ir turintys mažesnį nei 45% darbingumo lygį, turi teisę į valstybės išmokas neįgaliems studentams. Norintys gauti išmokas 2011-2012 mokslo metais, turi pateikti prašymus Studentų reikalų tarnyboje (SRT) (P.Višinskio g. 15A. II bendrabutis).

Su savimi turėti:

  • Neįgaliojo pažymėjimą ir jo kopiją
  • Pasą arba Asmens tapatybės kortelę ir jų kopijas
  • Banko sąskaitos numerį

Studentai turintys didesnį nei 45% darbingumo lygį, taip pat turi užsiregistruoti SRT.

Su savimi turėti neįgaliojo pažymėjimą ir jo kopiją.

Prašymai priimami darbo dienomis 9.00 – 11.30 val.

Smulkesnę informaciją teikia Studentų reikalų tarnybos koordinatorė telefonu:

8-41-393 041

El. paštas: srt.koordinatorius@cr.su.lt