PRIIMAMI PRAŠYMAI DĖL VIENKARTINĖS STIPENDIJOS SKYRIMO

Geg 08, 2017
Studentai gali rašyti prašymus dėl vienkartinės skatinamosios ir vienkartinės socialinės stipendijos skyrimo iki gegužės 25 d.

 

  • Studentas (-ė) turi užpildyti prašymą Rektoriaus vardu ir, kartu su pasiekimus liudijančiais dokumentais, pateikti fakulteto dekanui ar padalinio vadovui, kuris teiks rekomendaciją. Pasiekimų laikotarpis – 2017 m. sausio–gegužės mėn.
  • Prašymai turi būti pristatyti į dekanatus ir ten užregistruoti iki gegužės 25 d. imtinai.
  • Dekanatas užregistruotus prašymus gegužės 26 d. iki 15.00 val. pateikia Komunikacijos, rinkodaros ir neakademinės veiklos tarnybos vyresniajai specialistei.

Rekomendacijas vienkartinėms stipendijoms gauti teikia:

  1. Dekanai – visiems pasiekimams skatinti;
  2. Universiteto padaliniai (Studijų tarnyba, Komunikacijos, rinkodaros ir neakademinės veiklos tarnyba, Tarptautinių programų ir ryšių tarnyba) pagal savo veiklos kryptį;
  3. Universiteto studentų atstovybės prezidentas – už aktyvią visuomeninę veiklą studentų atstovybėse

Visi prašymai, kurie bus užregistruoti dekanatuose ir tvarkingai pateikti su rekomendacijomis, bus svarstomi komisijoje.

Prašymų formas ir rekomendacijos formą rasite adresu www.su.lt skiltyje Studentams – Naujienos.

Prašymo forma dėl vienkartinės skatinamosios stipendijos (spausti čia)

Rekomendacijos forma (spausti čia)